Výstava FAIR PLAY! na Krajském úřadu

Nejlepší snímky loňského ročníku charitativního projektu Pomáháme fotografiemi, pořádaného spolkem Fotografiemi pro radost, jsou od konce února do konce března 2020 k vidění na výstavě v předsálí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Kolekci 34 nejlepších snímků se sportovní tematikou, zaslaly do loňského ročníku fotografické soutěže nazvané příznačně „Fair play“ příspěvkové i neziskové organizace z celé republiky, věnující se péči o lidi s mentálním postižením.

Z Ostravska je do projektu Pomáháme fotografiemi zapojeno šest organizací, na aktuální výstavě na krajském úřadu v Ostravě jsou zastoupeny tři z nich: Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava a neziskové organizace Naděje pro všechny a Mental Café. V loňském roce se k tomuto projektu připojila také Fundacja Kocham Swoje Źycie z Polska, jejíž snímky jsou zde rovněž zastoupeny. Autory většiny vystavených fotografií jsou lidé s mentálním postižením, kteří se loni v létě zúčastnili fotografických workshopů se sportovním zaměřením v různých částech republiky pod vedením předních českých fotografů – Jarmily Štukové a Václava Šilhy. Na podzim pak odborná porota v čele se světoznámým fotografem Robertem Vanem vybrala nejlepší ze zaslaných snímků, jež nyní na výstavách putují Českou republikou. Od 2. března bude tato výstav k vidění také na hlavní kolonádě Sanatorií Klimkovice.

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ