(Sbírka je povolena Magistrátem hl. m. Prahy Sp.zn. S-MHMP/1753582/2017)

Domov pod Kuňkou

Elektrický zvedák k venkovnímu bazénu

0%

Požadováno
Vybráno
Zbývá
100.000 Kč
0 Kč
100.000 Kč

Někdy jsou však zdánlivě samozřejmé věci vzdálené a nedosažitelné. Domov pod Kuňkou poskytuje pomoc a podporu osobám s různým stupněm mentálního postižení včetně osob, které potřebují tu největší míru podpory a pomoci. Zároveň se snaží, aby se poskytování služeb blížilo co nejvíce normálnímu životu jejich vrstevníků.