Projektová studie na nový domek pro 8 kamarádů

Domov a Centrum aktivity, p. o.

100%

Požadováno
Vybráno
Zbývá
150.000 Kč
150.000 Kč
0 Kč

Přání je splněno, děkujeme! :-)

Vizí naší organizace je rozšíření cílové skupiny o lidi s onemocněními postihujícími centrální nervovou soustavu. Poznala jsem několik lidí, kteří ve svém životě mnohé dokázali a i přes diagnózu, která jim neskýtá mnoho příznivého do budoucnosti, pracují, starají se o druhé. Domníváme se, že je třeba vytvořit důstojný prostor pro život, aby takto nemocní mohli v klidu, pohodlí a soukromí trávit dny, kdy jsou odkázáni na pomoc jiných.

Nový dům o šesti plně vybavených domácnostech pro osm lidí (čtyři jednolůžkové a dvě dvoulůžkové domácnosti – pokud si přejí žít se svým partnerem například) je jen kapkou v moři, ale nebýt kapek, tak by moře nebyla a moře jsou krásná.

Vize je pro nás finančně velmi drahá, proto každý příspěvek na vypracování studie, která je nezbytná pro žádost o financování stavby z fondů EU, pro nás bude tou onou pomyslnou kapkou, ze kterých společně vytvoříme naše moře. Rádi vás za váš příspěvek přivítáme u nás v DCA a ukážeme vám naše království.

Přání bude splněno, díky vám se vybralo dostatečné množství prostředků, DĚKUJEME!