Vazač

Domov svaté Rodiny

100%

Požadováno
Vybráno
Zbývá
10.199 Kč
10.199 Kč
0 Kč

Přání je splněno, děkujeme! :-)

Terapeutické dílny v Domově sv. Rodiny v Praze-Liboci mají svoji dlouholetou tradici a nezastupitelné místo. Nabízejí klientům – dospělým obyvatelům Domova, společná setkání a smysluplnou tvořivou činnost v těchto oblastech:

 • Dílna keramická – tvorba užitkových a dekorativních předmětů z hlíny – využívaná je
  zejména technika tvorby z plátu, kuliček a modelování.
 • Dílna tkalcovská – výroba metráže z vlněné tkaniny ( ta dále slouží jako materiál pro
  tašky, polštáře a koberce), práce s korálky, vyšívání a výroba broží.
 • Dílna dřevařská – klienti se podílejí na zhotovení krmítek, dekorativních předmětů a
  pomůcek pro domácnost ze dřeva.
 • Domácí/výtvarná dílna – má široké zaměření i klientelu. Nabízí základní
  arteterapeutické techniky (prstomalba, muchláž, gestická malba…), práci s proutím,
  textilem, papírem, hedvábím.

Cílem není dokonalost a množství výrobků, ale možnost prožitku z práce na užitečném díle,
které bývá často společné. Práce probíhá v malých skupinách s individuálním přístupem ke
klientovi a s respektem k jeho osobnímu tempu. I proto mohou dílny navštěvovat klienti, kteří byli v minulosti zvyklí pracovat úkolově v chráněných pracovištích, odkud byli pro snížení výkonnosti již vyloučeni, nebo ti, kteří by z různých důvodů neuspěli na otevřeném trhu práce.

Abychom mohli rozšířit sortiment vyráběného zboží, shromažďujeme peníze na nákup vazače do kruhových vazeb – typ: RENZ ECO S 360 (A4).

Jeho pořízením bychom měli více příležitostí zaujmout technicky zaměřené klienty. Rovněž bychom zužitkovali zbytkový papírový materiál z výtvarné dílny.

Věříme, že diáře potěší nejednoho obdarovaného!

Přání bude splněno, díky vám se vybralo dostatečné množství prostředků, DĚKUJEME!