Foto workshop v Odlochovicích s Jarmilou Štukovou (26.7.2018)