Fotografický workshop Václava Šilhy v Odlochovicích, 4.8.2021