Přátelské setkání u hasičů v Kytlici, 26. června 2022