Bílá holubice

Kdo jsme

Bílá holubice je uměleckým souborem, působí na ostravské umělecké scéně už více než 10 let. Za dobu své existence si vydobyl renomé úspěšného a respektovaného tělesa, které tvoří handicapovaní a zdraví umělci. Spolupracuje s umělci zvučných jmen, jako je například režisér Ilja Racek, ostravský bard Jarek Nohavica, varšavský hudebník Robert Kusmierski nebo baletní mistr Igor Vejsada.

V současné době má náš spolek na 40 členů. V našich řadách je 14 osob s tělesným handicapem, kteří se pravidelně věnují výrazovému tanci. Ten jim naplňuje volný čas, pomáhá se sociálním začleněním do společnosti a mnohdy poskytuje i smysl života. Účast na veřejných představeních a aktivní spolupráce při jejich vzniku dává handicapovaným tolik potřebné sebevědomí pramenící z poznání, že jsou schopni vytvářet hodnoty, a to dokonce hodnoty umělecké.

Poslání

Bílá holubice má mnohaleté zkušenosti s prací s handicapovanými tanečníky, pro které je pohybové umění významnou složkou jejich života. Je to především výrazový tanec, který jim umožňuje projevit své myšlenky, emoce a zároveň přispívá k rozvoji jejich pohybového aparátu. Účast na trénincích a vystoupeních handicapovaným výrazně pomáhá nejen zvyšovat fyzickou odolnost, ale vytváří prostředí, které je pozitivně stimuluje ke zvládání běžných i méně standardních sociálních situací.

Profesionálové, kteří se podílejí na projektech Bílé holubice, shodně potvrzují, že jim práce s těžce zdravotně postiženými lidmi přináší obohacení a osobní uspokojení. Vnitřní síla a kouzlo osobnosti handicapovaných, pro které je život tím těžší, čím výraznější je jejich handicap, působí jako motivující a inspirativní prvek, který má pozitivní vliv na každého, kdo překoná své vlastní emoční bariéry.

„Netančím, abych byl šťastný. Jsem šťastný, protože mohu tančit.“ (Rudolf Nurajev)

Více na http://www.bila-holubice.cz/