Čmeláček

ČMELÁČEK, z.s. poskytuje pomoc dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením.

Poslání

Důležitou součástí chodu této organizace je snaha zpříjemnit život rodičům postižených, ale také jejich dětem, pořádat ozdravné pobyty a letní tábory v rámci klubové činnosti.

Dále také provozuje sociální službu denního stacionáře a v neposlední řadě poskytuje rodičům handicapovaných možnost vyměnit si své zkušenosti a rady s dalšími rodiči.

Více na https://www.cmelacek.cz/