Čtyřlístek

Ostrava

Zřizovatelem je statutární město Ostrava.

Čtyřlístek je centrum pro osoby se zdravotním postižením, které poskytuje sociální služby lidem ve věku od 7 let se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným, vycházející z jejich individuálních potřeb, a to jak ve formě pobytových, tak ambulantních nebo terénních služeb.

Nabízí tyto služby sociální péče, sociální prevence a další služby:

  • pobytové služby sociální péče v pěti domovech a v chráněném bydlení pro osoby se zdravotním postižením
  • služby sociální péče formou podpory samostatného bydlení
  • zdravotní péče – ošetřovatelská a rehabilitační u pobytových služeb
  • služby sociální prevence v sociálně-terapeutických dílnách

Centrum disponuje ve svých zařízeních s různými formami sociálních služeb více než 300 místy.

Cílem je především o vytvoření příjemného, inspirujícího prostředí, naplnění života uživatelů zájmovými činnostmi a rozvíjení jejich osobnosti, tělesných i duševních schopností.

Veřejnost má možnost seznamovat se s výsledky činnosti organizace během celého roku na výstavách, při nejrůznějších kulturních společenských akcích i v rámci pravidelně pořádaných Dnů otevřených dveří.

Více na www.ctyrlistekostrava.cz