Denní a týdenní stacionář Jihlava, p.o.

Jihlava

Zřizovatelem je statutární město Jihlava.

Druh poskytovaných sociálních služeb

  • denní stacionář (kapacita 30 míst)
  • týdenní stacionář (kapacita 28 míst)

Stacionář poskytuje ambulantní a pobytové sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením s důrazem na respektování jejich práv, přátelskou atmosféru a příjemné prostředí.
Poskytujeme uživatelům podporu podle individuálních potřeb v dosahování co největší soběstačnosti při zvládání běžných životních situací.

Rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti. Snažíme se o jejich maximální začlenění do běžné společnosti.

Součástí organizace je také výtvarná dílna a prodejní galerie „BEZ OBAV“ v Jihlavě, ve které se klienti organizace prezentují svými výrobky a dovednostmi a zároveň jsou pro ně v rámci prodejní galerie vytvářena pracovní místa.

Klienti stacionáře se aktivně podílí na vystoupeních v rámci jednotlivých tanečních skupin nebo divadelních souborů a pravidelně hrají před veřejností.

Více na www.stacionarjihlava.cz