Domov a centrum aktivity, p.o.

Hodkovice nad Mohelkou

Zřizovatelem zařízení je Liberecký kraj.

Motto: „Spokojený život uživatelů“

Domov pro osoby se zdravotním postižením

  • služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního, případně v kombinaci se smyslovým nebo tělesným postižením, jejichž situace vyžaduje 24hodinovou, pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
  • dolní věková hranice je 19 let, horní bez omezení

Chráněné bydlení

  • v bytech v  Hodkovicích nad Mohelkou a Liberci bydlí klienti, kteří mají sníženou soběstačnost, z důvodu mentálního, případně v kombinaci se smyslovým nebo tělesným postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
  • dolní věková hranice je 19 let, horní bez omezení

DCA poskytuje službu takovým způsobem, aby docházelo k přirozenému začleňování do společnosti, což vede k prožívání aktivního a plnohodnotného života uživatelů.

Podporujeme udržení, případně rozvoj schopností a dovedností s cílem, aby uživatelé v maximální možné míře byli schopni sebeobsluhy a mohli uspokojovat svoje potřeby, zájmy a přání. Pracujeme způsobem individuální podpory a plánování služby. Uživatelé jsou připravováni na případný přechod do služby s nižší podporou.

Více na www.dcahodkovice.cz