Domov Jeřabina Pelřimov

Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o. je plně transformované zařízení Kraje Vysočina poskytující pobytové a ambulantní sociální služby osobám s mentálním, kombinovaným nebo s jiným zdravotním postižením.

Provozuje:

  • Chráněné bydlení,
  • Domov pro osoby se zdravotním postižením,
  • Domov se zvláštním režimem,
  • Domov pro seniory.

Denní stacionář (výtvarná a keramická dílna, dílna Axmanovy metody modelování hlínou, dílna floristiky a košíkářství) a Sociálně terapeutická dílna, koncipovaná jako žehlírna a mandlovna prádla, jsou určeny dospělým osobám s postižením mentálním, případně v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a osobám s autismem, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, nebo kteří využívají pobytovou službu.

Více na  https://www.domovjerabina.cz/