DOZP Kytlice, p.o.

Kytlice

Zřizovatelem je HL.M. PRAHA.

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Kytlicích je příspěvkovou organizací, konkrétně pobytovým sociálním zařízením, které poskytuje služby sociální péče osobám s mentálním postižením a kombinovaným postižením se sníženou soběstačností vyžadující podporu nebo pomoc. Poskytuje služby klientům od 19 let věku.

Domov pro seniory v DOZP Kytlice je pobytová sociální služba pro seniory od 65 let. Obě tyto služby jsou určeny přednostně pro občany hlavního města Prahy.

Domov umožňuje i bezbariérový přístupu a pohybu po budově, kterým vyhovuje umístění našeho zařízení v menší obci, vzdálené cca 10 km od Nového Boru a cca 30 km od Děčína v krásném prostředí CHKO Lužické hory.

V současné době jsou u klientů nejpopulárnější práce v dřevařské a keramické dílně, procházky, výlety, rekreace, návštěvy kulturních a sportovních akcí, nákupy, sledování filmů, zpěv a poslech písní, tanec, divadlo nebo péče o zvířata. Novinkou je místnost s počítačem, který je klientům dostupný 24 hodin denně. Někteří obyvatelé Domova potom vítají možnost práce v DOZP nebo v externích organizacích (Jurta Děčín – Nebočady, Agentura Pondělí Rumburk).

Více na www.dozpkytlice.cz