Domov svaté rodiny

Praha

Domov svaté Rodiny svou činnost vykonává od roku 1991, kdy se sestře Akvinele Ludmile Loskotové z Kongregace Školských sester de Notre Dame, pověřené Českou katolickou charitou, podařilo za pomoci dárců zrekonstruovat bývalou budovu jeslí v Praze 6 na Petřinách a vybudovat zde první charitní domov v Praze s celoroční péčí o děti s mentálním a kombinovaným postižením.

Byly to děti z pražských rodin, které tehdejší systém izoloval od rodičů v odlehlých částech republiky. Brzy po otevření se ale ukázalo, že kapacita Domova nepostačuje zájmu. Za velkého úsilí zakladatelky s. Akvinely a podpory celé řady dobrodinců se podařilo zrekonstruovat zcela zdevastovanou budovu bývalé školy v Liboci, kde v roce 2000 našlo azyl dalších 40 osob. Součástí objektu v Liboci jsou čtyři terapeutické dílny, kaple svatého Kříže i rehabilitační ordinace.

V současnosti v našich dvou objektech v Liboci a na Petřinách žije 76 klientů. Z handicapovaných dětí jsou již dospělí lidé a cílem Domova je nadále šířit odkaz sestry Akvinely a vytvářet příjemné a láskyplné prostředí klientům, jež by jim nejen poskytovalo potřebnou péči, ale též je pod vedením odborníků inspirovalo k rozvíjení jejich schopností a tak kompenzovalo jejich životní handicap.

V roce 2013 otevřel Domov novou tréninkovou Kavárnu u svaté rodiny ve své budově v Praze na Petřinách, která se stala i kulturním centrem Domova, ve kterém pořádají pravidelně akce pro veřejnost.

Více na www.domovsvaterodiny.cz