Klíč, centrum sociálních služeb, p.o.

Olomouc

Zřizovatelem je Olomoucký kraj.

Klíč je rozčleněn na několik pracovišť, která nabízejí sociálně terapeutické, vzdělávací, pracovní, zájmové a aktivizační činnosti ve vlastním i v běžném společenském prostředí.

  • Denní stacionář Slunovrat
  • Týdenní stacionář Petrklíč
  • Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč
  • Denní stacionář Domino
  • Chráněné bydlení Domov
  • Podpora samostatného bydlení Šance

Klíč je držitelem statutu „Fakultní zařízení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého“.

Posláním Klíče je prostřednictvím sociálních služeb poskytovat lidem s mentálním nebo vícenásobným postižením individuální podporu ve spokojeném zvládání života a nalézání možností osobní realizace. Služby jsou poskytovány ve spolupráci s rodinou či přirozeným sociálním zázemím klienta formou denního stacionáře, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením a chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení.

Cílem činnosti Klíče je maximální rozvoj osobnosti, schopností a dovedností klienta a jeho seberealizace při respektování jeho možností a schopností.

Více na www.klic-css.cz