Mateřská škola Paprsek

Kdo jsme

Mateřská škola Paprsek, sídlící v Ostravě, poskytuje funkční podporu a péči dětem s různým druhem zdravotního postižení či omezení. Našimi klienty jsou děti s ADHD, vadami řeči, PAS, s mentálním postižením nebo poruchami chování či neurologickými problémy. Rádi také přivítáme děti, které žádné potíže nemají, a jen chtějí, či potřebují být v menším, láskyplném kolektivu.

Paprsek vznikl v našem městě na podnět rodičů a nyní realizuje a zajišťuje předškolní speciální vzdělávání a výchovu těchto dětí ve věku od 2-7let. Vytváříme inspirativní, přátelské, podporující a profesionální prostředí, kde ve jménu našeho motta, tvoříme komplexní individuální plán na míru každému dítěti vycházejíce ze speciálních potřeb každého z nich.

Naším hlavním cílem je vyslat Vaše dítě do základní školy šťastné, protože bude:

  • samostatné
  • kompenzované
  • vybavené potřebnými dovednostmi a pracovními návyky

Pro děti před vstupem do základní školy nabízíme posouzení školní zralosti a jejich přípravu k integraci do základní školy v našem PRVŇÁKOVĚ!

Cílenou podporu poskytujeme nejen dětem, ale také celému kruhu jeho rodiny. V tomto směru je našim hlavním záměrem přinést klid a pohodu do rodin, kde pečují o dítě s postižením či poruchou jakéhokoliv typu.

více na www.mspaprsek.eu