Medou

Medou

Medou z.s. je nestátní neziskovou organizací, která vznikla z iniciativy rodičů a přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí s cílem pomoci jim zapojit se do života běžné společnosti.

Vizí spolku Medou je poskytovat ucelený komplex služeb pro osoby s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením a lidem s autismem z Vysočiny. Naším posláním poskytovat  takovou podporu, aby mohli prožít aktivní a ze svého pohledu co nejspokojenější život.

Medou je zřizovatelem sociální služby Centrum denních služeb Medou.

Posláním CDS Medou je poskytovat kvalitní sociální službu s respektem a úctou k člověku. Vytvořit takové prostředí, kde mohou lidé se zdravotním postižením v bezpečném prostředí prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den s ostatními.

Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a autismem ve věku od 6 do 60 let, kteří jsou v souvislosti s životem s postižením ohroženi rizikem vzniku nepříznivé sociální situace či se již v této situaci nachází.

CÍLE SLUŽBY CDS MEDOU:

  1. Zachovat a zlepšovat si stávající dovednosti používané v běžných činnostech.
  2. Zajistit potřebnou podporu při sebeobsluze a péči o zdraví a hygienu.
  3. Aktivně trávit svůj čas dle svých přání a možností, včetně toho být užitečný pro své okolí
  4. Mít uspokojivé vztahy s lidmi v blízkém okolí a na veřejnosti.
  5. Poskytnout potřebnou podporu při jednání s institucemi (úřady, lékař, škola) a při využívání místních institucí a běžně dostupných služeb.
  6. Rozhodnout se a prosazovat vlastní vůli a přání samostatně nebo s potřebnou podporou.

Více na http://medou-humpolec.cz/