Naděje pro všechny, z.s.

Kdo jsme a co chceme

Jsme spolek zdravotně postižených dětí, mládeže, dospělých a občanů s dlouhodobým zájmem o pomoc při jejich integraci. Chceme se smysluplně zapojit do běžného života a naše společné aktivity směřují k tomuto cíli.

Základní informace o spolku

Podnět ke vzniku spolku vzešel v roce 2007 z řad rodičů zdravotně  postižených dětí a mládeže. Členem spolku může být každý občan, bez ohledu na státní příslušnost. Nejvyšším orgánem spolku je jeho členská schůze. Statutárním orgánem, který řídí činnost spolku a jedná jeho jménem je výkonná rada. Na veškerou činnost spolku dohlíží dozorčí rada. Zdrojem příjmů spolku jsou členské příspěvky, sponzorské dary, příspěvky státu a jiné příjmy vyplývající z vlastní činnosti spolku. Spolek celoročně organizuje a realizuje volnočasové aktivity směřující k rozvoji zdravotně handicapovaných a jejich integraci.

V rámci těchto činností probíhají pravidelná setkávání v klubovně, jedno či vícedenní akce s rozmanitou tématikou a dlouhodobé organizované pobyty. Veškerou činnost NADĚJE zajišťují dobrovolníci ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

Více na: www.nadejeprovsechny.cz