Sdružení Neratov

Poslání

Sdružení Neratov obnovuje a rozvíjí život ve vysídlené vsi Neratov na česko-polském pohraničí a vytvářet zázemí pro osoby s postižením či jinak sociálně znevýhodněné. Sdružení proto provozuje chráněné bydlení, různá chráněná pracoviště nejen v Neratově, ale i v Bartošovicích, Žamberku a Králíkách, je zřizovatelem speciální školy v Bartošovicích a s pomocí handicapovaných také organizuje duchovní a kulturní akce.

V Neratově a okolí je v provozu několik chráněných pracovišť, v nichž jsou lidé s postižením zaměstnáni v chráněném prostředí a za pomoci školených asistentů se realizují v práci, která je zajímá a naplňuje. V dílnách pracují nejen klienti z neratovského chráněného bydlení, ale i lidé s postižením z okolních obcí a měst.

Hlavní oblasti činnosti Sdružení Neratov jsou:

  • rozvoj plnohodnotného života v kdysi vysídlené osadě Neratov
  • obnova poničeného poutního místa smířeni
  • pomoc lidem s postižením a lidem, kteří jsou sociálně znevýhodněni – sdružení provozuje
  • chráněné bydlení pro lidi s lehkým a středně těžkým mentálním postižením
  • chráněná pracoviště zaměstnávající lidi s různými formami postižení
  • pomoc opuštěným dětem a dětem s postižením

více na www.neratov.cz