Zámeček Střelice, p.o.

Příspěvková organizace Jihomoravského kraje.

Pro své klienty poskytuje služby:

– domov pro osoby se zdravotním postižením (100 míst)
– týdenní stacionář (9 míst)

Poslání

Posláním sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytování služeb sociální péče osobám s mentálním postižením – s lehkou, střední, těžkou a hlubokou mentální retardací i s více vadami ve věku od 3 let, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí, ani za pomoci jiných typů sociálních služeb a potřebují stálou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Cílem organizace je:

 • podpora soběstačnosti a samostatnosti uživatelů vedoucí k omezení závislosti na péči a uplatňování vlastní vůle
 • přiblížit život uživatelů v co nejvyšší míře jejich vrstevníkům v domácím prostředí
 • vytvoření podmínek pro aktivní život uživatelů
 • podporovat, vytvářet a udržovat vztah uživatelů s jejich rodinami a blízkými

Uživatelé se mohou zapojit do těchto aktivit:

Zapojení do pracovních činností v sociálně terapeutických dílnách: keramické, košíkářské, textilní, papučářské, svíčkařské, mydlařské, zahradnické.Zapojení se do pracovních činností v kuchyni, v prádelně

Další aktivity:

 • hipoterapie, canisterapie, snoezelen, hudební činnosti,
 • výtvarné činnosti, rozumová výchova
 • tuzemské a zahraniční rekreace
 • kulturní, společenské a sportovní vyžití ve volném čase
 • divadelní spolek KaJa
 • sportovní aktivity v areálu Zámečku Střelice
 • aktivizační odpoledne

Součástí sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením je také vzdělávací program: Tréninkové bydlení s kapacitou 6 míst.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je  poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením takovou podporu, aby se naučili za pomoci asistenta žít v samostatných bytech a byli schopni přechodu do sociální služby Chráněné bydlení.

více na www.zamecekstrelice.cz