Levandulový statek Bezděkov

Na statku v Bezděkově se za podpory celé rodiny úspěšně hospodaří již dlouhou řádku let. Levandule zde byla vypěstována za pomoci manželů Duškových z Výzkumného a šlechtitelského institutu v Olomouci ze semínek. V roce 2014 začali Lukáš s Verčou s výsadbou prvních 500 sazenic, nyní mají na rozloze větší než 1 ha vysázeno cca 12.000 rostlin, několika odrůd levandulí. V následujících letech plánují celé levandulové království, v podobě 5 hektarů levandulových polí, obklopujících Bezděkovský statek. Jeden z největších úspěchů je „Bezděkovský levandulový festival“, který v prvním ročníku navštívilo bez mála 6.000 návštěvníků.

„Levandule nás prostě baví.”