O spolku

Poslání spolku

Naším posláním je prostřednictvím kulturních, společenských a sportovních akcí propojit zážitky osob s mentálním postižením s okolním světem. Posláním není vzbuzovat ve veřejnosti soucit s mentálně postiženými, ale otevřít veřejnosti barevný svět osob s mentálním postižením a umožnit všem přispět k rozšiřování jejich radosti dále a získanými prostředky podpořit mentálně postižené v dalších jejich aktivitách.

„V našem týmu pracujeme nejen s představiteli jednotlivých stacionářů, ústavů, domovů a chráněných dílen, ale také přímo s jejich klienty, tedy osobami s mentálním postižením. Jsou to všichni srdcaři s čistou duší a kontakt s nimi je pohlazením pro tu duši naši a o to nechceme ostatní připravit. Proto se snažíme otevřít svět osob s mentálním postižením veřejnosti, a zároveň našim kamarádům s mentálním postižením vytvořit úsměv na tváři tím, že podnikáme společné festivaly, výstavy jejich fotografií a nebo třeba pořádáme účelové sbírky a plníme jim různá přání.“

– předsedkyně spolku Marta Kopecká o činnosti spolku

Kdo za vším stojí

Spolek Fotografiemi pro radost, který je složený z přátel, pro které se stal život plný energie osob se zdravotním hendikepem srdeční záležitostí.  Členové spolku se plně ztotožňují s posláním spolku a pracují v něm jako dobrovolníci. Podařilo se propojit svět patronů projektu s lidmi, kteří pracují v sociálních službách a jako své poslání si zvolili péči o osoby s mentálním postižením.

Jak to vše začalo?

Myšlenka podpory integrace osob s mentálním postižením do   běžného života cestou fotografií z jejich aktivit, se zrodila jedno odpoledne na podzim 2015, kdy si dvě holky řekly, že to, co ony prožívají na táborech a dalších akcích svých kamarádů s mentálním postižením, by mělo vidět a hlavně zažít více lidí. Znát jejich příběhy. To, jak jsou bezprostřední a jak krásná doslova umělecká díla se rodí v jejich dílnách. V roce 2016 pak oslovily organizace pečující o osoby s mentálním postižením, zda se nechtějí do projektu zapojit, ukázat svoje fotografie veřejnosti a přidat se do crowdfundingové akce, která by jim pomohla získat část finančních prostředků na jejich volnočasové aktivity, na které mnohdy finance v sociálních službách nezbývají. Nad projektem převzali patronát Lenka Hatašová a Robert Vano. Přidalo se 8 organizací a 1 tábor, který provozují dobrovolníci, a povedlo se fotografie zapůsobily, kamarádi s mentálním postižením se „viděli viset“, byli šťastní a podařilo se vybrat téměř 100 tis. Kč.

Letos se do projektu přihlásilo samo už 12 organizací a úžasných patronů máme také více, sedm. Všichni se do projektu zapojili s velkým nadšením a kontakt nás ve spolku, patronů a organizací, je daleko intenzivnější a společných zážitků je víc a víc a to nám dává smysl – dělat osoby s hendikepem i bez něj šťastnými, dát jim možnost mít úsměv na tváři a navzájem si pomoci. Už pro příští rok nás oslovují další organizace a my víme, že jdeme správným směrem…

Založení spolku v květnu 2017 tak bylo logickým vyústěním všech našich dosavadních zkušeností a aktivit.