MŠ, ZŠ a dětský domov

Ivančice

Motto: „Vytváříme domov pro všechny“

Mateřská škola

Nabízí výchovu a vzdělávání dětem se zdravotním postižením sluchovým, vadami řeči nebo poruchami autistického spektra ve věku od 3 do 6 let. Zajišťuje dle potřeb dítěte individuální logopedickou péči nebo rozvoj prostřednictvím alternativní a augmentativní komunikace.

Školní vzdělávací program „ Hravý svět“ s mottem: „ Vytváříme příležitosti pro všechny,“ zpracovaný podle RVP pro PV je zárukou hravého a činnostního přístupu k rozvoji dětí.

Základní škola

Základní škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Hravá škola.

Základní škola speciální

Funguje jako „škola ve škole“, žáci mají vytvořeny optimální prostorové podmínky, zaručený individuální přístup ke vzdělávání s důrazem na sebeobsluhu a vytvoření pracovních návyků.

Dětský domov

Dvě rodinné skupiny vytvářejí zázemí výhradně pro děti se zdravotním postižením s nařízenou ústavní výchovou ve věku od 3 let do ukončení školní docházky.

Více na www.specskiva.cz