Ostrava 15.2.2024: Vernisáž ve Dvoraně

V radniční Dvoraně Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byla zahájena výstava nejlepších fotografií loňského ročníku celostátní soutěže projektu Fotografiemi pro radost. Tyto soutěže organizuje stejnojmenná nezisková organizace a jejím posláním je prostřednictvím kulturních, společenských a sportovních akcí propojit zážitky lidí s mentálním postižením s okolním světem. Putovní výstavy Fotografiemi pro radost pak pomáhají otevřít veřejnosti barevný svět těchto lidí a podpořit je i tímto způsobem v jejich aktivitách. Letošní výstava v ostravské Dvoraně má název „Úsměv, prosím!“

Zajímavou výstavu se letos podařilo uspořádat v Ostravě díky vstřícnosti Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve spolupráci s naší organizací. Výstavní kolekce ve Dvoraně je sestavena ze snímků 18 organizací, věnujících se péči o lidi se zdravotním postižením z celé republiky, jež jsou zapojeny do projektu Fotografiemi pro radost. Z Ostravy je na výstavě zastoupen ostravský Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením a nezisková organizace Naděje pro všechny. Slavnostní vernisáže výstavy se zúčastnil i starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petr Veselka spolu s místostarostkou Alenou Pataky. V programu vernisáže pak účinkovali členové tanečního souboru Bílá holubice, skupina Mentallica neziskové organizace Naděje pro všechny a samozřejmě nemohla chybět ani naše skupina Rytmy. Výstava ve Dvoraně bude otevřena do 18. března letošního roku a je přístupná veřejnosti ve všedních dnech vždy v době od 10 do 18 hodin. Nenechte si ji ujít!

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ