Domov pod Kuňkou

Ráby

Zřizovatelem je Pardubický kraj.

Domov pod Kuňkou je příspěvkovou organizací, která poskytuje dvě sociální služby pro dospělé klienty – domovy pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 68 osob v Rábech a chráněné bydlení v šesti bytech v Pardubicích a ve třech bytech v Přelouči.

Poslání:

Poskytovat pobytové sociální služby osobám s různým stupněm mentálního nebo kombinovaného postižení, které mají z důvodu svého postižení sníženou možnost zvládat základní životní potřeby a potřebují  pomoc jiné fyzické osoby.

Ambice:

  • Napomáhat uživatelům zmírnit jejich nepříznivou sociální situaci
  • Podporovat uživatele v samostatnosti a osobnostním rozvoji
  • Motivovat uživatele ke vzdělávání a pracovním aktivitám
  • Vytvářet příležitosti k zapojení uživatelů do běžného života

Domov nabízí svým klientům velké množství volnočasových aktivit, ať už jde o práci v kreativních dílnách, výlety, kulturní akce aj. Klienti domova pravidelně vyrábí dárky pro pacienty hradecké fakultní nemocnice.

Více na www.dpkr.cz