ICSS Odlochovice, p.o.

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice je příspěvková organizace zřizovaná Hlavním městem Praha.

Motto: „ Každý má něco cenného, co nemá nikdo jiný.“ (Martin Buber)

V ICSS Odlochovice jsou poskytovány tyto pobytové sociální služby:

  • Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)
  • Chráněné bydlení (CHB)

Cílová skupina uživatelů sociální služby DOZP:

Sociální služba je poskytována dětem i dospělým lidem s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Sociální služba je poskytována od 1 roku věku, horní hranice neomezeně.

Kapacita pobytové sociální služby DOZP je 125 osob.

Cílová skupina uživatelů sociální služby CHB:

Sociální služba je poskytována dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, ženám i mužům od věku19-ti let, horní věková hranice neomezeně.

Kapacita pobytové sociální služby CHB je 29 osob.

Poslání

ICSS Odlochovice poskytuje podporu a nezbytně nutnou péči lidem s mentálním postižením, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Hlavní cíl

Organizace si klade za cíl prostřednictvím osobního přístupu a s respektem k jejich individuálním potřebám posilovat jejich rozhodování a umožnit jim žít důstojný a plnohodnotný život. Usilovat o jejich maximální začlenění do běžného života, mít možnost co nejvíce ovlivňovat svůj život v jeho přirozeném rytmu a zajistit návaznost poskytované služby na přirozené zdroje společnosti.

Naši uživatelé mohou trávit volný čas aktivizačními činnostmi v keramické, výtvarné nebo textilní dílně, zapojit se mohou do činnosti kapely Poprask nebo sportovního klubu Lavina. Dle přání a svého zájmu mohou využít nabídku fakultativních služeb např. muzikoterapie, canisterapie, rekondiční cvičení, cvičení v bazénu, masáže atd.. Nezletilé děti, žáci speciálních tříd základní školy, jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „Krok za krokem“. Dospělí uživatelé pak mohou praktické dovednosti a pracovní schopnosti rozvíjet a upevňovat při činnosti v zahradnictví, na farmě nebo přímo na otevřeném trhu práce. Sociální dovednosti pak zdokonalují při obsluze v naší Zámecké kavárně.

V průběhu roku pravidelně pořádáme akce pro širokou veřejnost ( velikonoční a vánoční trhy, den pro rodiny s dětmi, podzimní slavnost, výlov rybníku, adventní koncerty).

více na www.icsso.cz