Mental Cafe, z.s.

Mental Café je pojízdná kavárna zaměstnávající osoby s postižením na pozicích baristů. Tento neziskový projekt funguje od roku 2013 v Ostravě a od března 2017 také v Praze. Poznávacím znamením jsou pro zákazníky dřevěné coffee biky, které parkují v interiérech firem či na venkovních akcích společenského, kulturního či sportovního charakteru.

 

POSLÁNÍ

Hlavním cílem pojízdné kavárny Mental Café je setkávání veřejnosti s osobami s postižením na běžných místech a v běžných životních situacích a bourání předsudků s tím spojených. Kromě tohoto sociálního podtextu pojízdné kavárny, chceme nabízet zákazníkům kvalitní kávu a navodit příjemnou náladu.

CÍLOVÁ SKUPINA

  • osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
  • osoby s Aspergerovým syndromem
  • osoby se zrakovým postižením
  • osoby se sníženou uplatnitelností na trhu práce

Cílová skupina zákazníků a podporovatelů projektu není omezena. Jsou to osoby všech věkových kategorií. Za dobu svého trvání jsme si vychovali tzv.,,stálé,, zákazníky, kteří nás na akcích podporují cíleně. Lidé nás mohou podpořit také zakoupením Charitativního kalendáře či zakoupením kávy Mental Coffee.

více na www.mentalcafe.cz